SPINA-TECH Krzysztof Pawłowski

Masz pytania? Zadzwoń

+48 601 281 372

Krzysztof Pawłowski - Właściciel

Wieloletnie doświadczenie jako koordynator prac budowlanych zarówno w kraju jak i za granicą w zakresie konserwacji i odnowy budynków, mieszkalnych i użyteczności publicznej jak również kompleksowej budowy od podstaw nowo powstałych budynków

Trener zawodów budowlanych prowadzenie kursów zawodowych w formule szkoleń otwartych oraz dofinansowanych z UE

Specjalista do spraw eksploatacji zajmujący się prowadzeniem całości spraw związanych z wykonywaniem okresowych kontroli obiektów budowlanych, prowadzeniem spraw dozoru technicznego urządzeń i instalacji ; prowadzeniem dokumentacji związanej z racjonalizacją ; przygotowywaniem zakresów rzeczowych oraz kosztorysów planowanych prac budowlanych i remontów