SPINA-TECH Krzysztof Pawłowski

Masz pytania? Zadzwoń

+48 601 281 372

Realizacja obiektów „pod klucz”

Nawet najbardziej nowatorskie koncepcje i projekty, poparte wielotygodniowymi konsultacjami i szczegółowymi uzgodnieniami zespołu projektowego z Inwestorem niejednokrotnie nie dają pożądanego efektu rzetelnej realizacji obiektu przez wykonawcę…

Jak temu zaradzić ?

Współpracujemy z szeregiem specjalistów – członkami naszego zespołu są: inżynierowie, architekci, kierownicy bodowy wraz z wielobranżowymi ekipami.

Wykonujemy projekty budowlane począwszy od podstaw, instalacji, aż po ostateczne prace wykończeniowe.

To kompleksowość usług stanowi gwarancję terminowej i bezbłędnej realizacji zadania – jaką jest budowa domu