SPINA-TECH Krzysztof Pawłowski

Masz pytania? Zadzwoń

+48 601 281 372

Koordynacja budowy

Prowadzona przez naszą firmę Koordynacja budowy/remontu - polega na reprezentowaniu inwestora na budowie a co się z tym wiąże - kontrolą zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami technicznymi.

Koordynacja budowy to także:

  • - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
  • - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,
  • - kontrolowanie rozliczeń budowy,
  • - rozwiązywanie wszelkich problemów formalno-prawnych powstałych w trakcie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych.